اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 امور مالی

سوالات و مشکلات مربوط به امور مالی را با این بخش مطرح نمایید.

 دامنه

بخش مرتبط با سوالات و مشکلات مربوط به ثبت و انتقال دامنه ها

 روابط عمومی

بخش ارتباط با مدیریت، ارسال پیشنهادات و امور غیر فنی

 قبل از خرید

در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد خدمات و سرویس ها با این بخش مکاتبه کنید.