ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 امور مالی

سوالات و مشکلات مربوط به امور مالی را با این بخش مطرح نمایید.

 دامنه

بخش مرتبط با سوالات و مشکلات مربوط به ثبت و انتقال دامنه ها

 روابط عمومی

بخش ارتباط با مدیریت، ارسال پیشنهادات و امور غیر فنی

 قبل از خرید

در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد خدمات و سرویس ها با این بخش مکاتبه کنید.