نمایندگی هاست لینوکس

3 گیگابایت
 • 3 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • WHM کنترل پنل نمایندگان
 • cPanel کنترل پنل کاربران
 • 5 تعداد اکانت های میزبانی
 • نامحدود امکانات جانبی
 • نامحدود پایگاه داده
 • لایت اسپید وب سرور
5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • WHM کنترل پنل نمایندگان
 • cPanel کنترل پنل کاربران
 • 10 تعداد اکانت های میزبانی
 • نامحدود امکانات جانبی
 • نامحدود پایگاه داده
 • لایت اسپید وب سرور
10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • WHM کنترل پنل نمایندگان
 • cPanel کنترل پنل کاربران
 • 20 تعداد اکانت های میزبانی
 • نامحدود امکانات جانبی
 • نامحدود پایگاه داده
 • لایت اسپید وب سرور
20 گیگابایت
 • 20 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • WHM کنترل پنل نمایندگان
 • cPanel کنترل پنل کاربران
 • 30 تعداد اکانت های میزبانی
 • نامحدود امکانات جانبی
 • نامحدود پایگاه داده
 • لایت اسپید وب سرور