نمایندگی هاست لینوکس

1 گیگابایت
 • 1 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • WHM کنترل پنل نمایندگان
 • cPanel کنترل پنل کاربران
 • 15 تعداد اکانت های میزبانی
 • نامحدود امکانات جانبی
 • نامحدود پایگاه داده
2 گیگابایت
 • 2 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • WHM کنترل پنل نمایندگان
 • cPanel کنترل پنل کاربران
 • 25 تعداد اکانت های میزبانی
 • نامحدود امکانات جانبی
 • نامحدود پایگاه داده
 • Nginx وب سرور
5 گیگابایت
 • 5 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • WHM کنترل پنل نمایندگان
 • cPanel کنترل پنل کاربران
 • 50 تعداد اکانت های میزبانی
 • نامحدود امکانات جانبی
 • نامحدود پایگاه داده
10 گیگابایت
 • 10 گیگابایت میزان فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • WHM کنترل پنل نمایندگان
 • cPanel کنترل پنل کاربران
 • نامحدود تعداد اکانت های میزبانی
 • نامحدود امکانات جانبی
 • نامحدود پایگاه داده
 • Nginx وب سرور