سرویس های ویژه ویتایگر

هاست لینوکس ویژه - پلن 1

فضا 2GB
پهنای باند 60GB
کنترل پنل سیپنل
مناسب برای سایت های نیازمند به منابع مصرفی بالا

هاست لینوکس ویژه - پلن 2

فضا 4GB
پهنای باند 100GB
کنترل پنل سیپنل
مناسب برای سایت های نیازمند به منابع مصرفی بالا

هاست لینوکس ویژه - پلن 3

فضا 6GB
پهنای باند 200GB
کنترل پنل سیپنل
مناسب برای سایت های نیازمند به منابع مصرفی بالا