هاست لینوکس حرفه ای

1 گیگابایت

فضا 1GB
پهنای باند 30GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

2 گیگابایت

فضا 2GB
پهنای باند 60GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

3 گیگابایت

فضا 3GB
پهنای باند 70GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل

5 گیگابایت

فضا 5GB
پهنای باند 100GB
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
کنترل پنل سیپنل